Index arrow Stiri arrow Economie arrow Consiliul Judetean a luat act de primul raport al administratorului special al CET, Stefan Prala
Consiliul Judetean a luat act de primul raport al administratorului special al CET, Stefan Prala

Evaluare utilizator: / 0
SlabExcelent 
Data publicarii: 07-02-17
stefan_prala_101.jpg
Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea a fost prezentat raportul administratorului special Ştefan Prală privind activitatea debitoarei CET Govora pentru perioada 1 decembrie 2016 - 31 decembrie 2016. Fostul consilier judeţean PNL Ştefan Prală a fost desemnat administrator special conform mandatului primit de reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la CET Govora prin Hotărârea nr. 95 din data de 14 noiembrie 2016 a Consiliului Judeţean Vâlcea. În luna decembrie 2016, la CET Govora s-a realizat închiderea rezultatelor financiare ale lunii noiembrie 2016. În luna decembrie 2016 (preliminat), comparativ cu luna noiembrie 2016, producţia livrată de CET Govora a crescut cu 2,43 milioane de lei, în special datorită producţiei livrate în zona de Termoficare Urbană, unde creşterea în decembrie faţă de noiembrie 2016 a fost de 1,9 milioane de lei. Din analiza principalilor indicatori de la CET Govora rezultă următoarele: se înregistrează o majorare a producţiei livrate în luna decembrie 2016, comparativ cu noiembrie, atât pentru energia electrică (1.168 MWh), cât şi pentru energia termică (abur industrial livrat - 9.488 Gcal şi apă fierbinte livrată - 9.001 Gcal) şi, implicit, creşterea veniturilor din livrarea de energie termică. Consumurile de combustibil aferente producţiei realizate sunt mai mari în decembrie, comparativ cu noiembrie 2016, respectiv cu 16.396 de tone de cărbune şi cu 732.000 Nmc gaze naturale, fără adaos de păcură sau huilă. „Există cantitate suficientă de cărbune atât în exploatare, cât şi în stoc. Nu ne facem probleme privind furnizarea de energie electrică şi termică”, a precizat administratorul special Ştefan Prală, lucru confirmat şi de reprezentanţii firmei care administrează judiciar insolvenţa de la CET Govora.

În decembrie, s-au încasat de la Ciech Soda România circa 26,3 milioane de lei

Potrivit raportului administratorului special al CET Govora, în luna decembrie 2016 s-a efectuat execuţia bugetară la 30 noiembrie 2016. În luna noiembrie 2016, CET Govora a înregistrat profit în sumă de 3,61 milioane de lei. Pentru primele 11 luni ale anului 2016, CET Govora a bugetat să înregistreze o pierdere de 17,46 milioane de lei, însă, cumulat, în primele 11 luni ale anului 2016 a realizat o pierdere de 7,9 milioane de lei, rezultând astfel o diminuare a pierderii cu 9,57 milioane de lei. Finanţarea plăţilor efectuate în cursul lunii decembrie 2016, în valoare de 43,6 milioane de lei s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 57,82 milioane de lei. La finalul lunii decembrie, la CET Govora s-a înregistrat un excedent de numerar de 14,22 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2016, soldul disponibil al CET Govora a fost de 60,98 milioane de lei, din care 5,98 milioane de lei disponibil în contul curent şi 55 de milioane de lei depozite la termen de o lună. În luna decembrie 2016, s-a încasat de la SC Ciech Soda România SA suma de 26,31 milioane de lei, din care 18,8 milioane de lei (4,14 milioane de euro) creanţă eşalonată şi 7,5 milioane de lei certificate EUA aferente energiei termice - diferenţa pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 6 septembrie 2016. Faţă de luna noiembrie 2016, în luna decembrie 2016, încasările din activitatea de Termoficare Urbană din cadrul CET Govora au crescut cu 6,33 milioane de lei, valoarea acestora fiind de 9,64 milioane de lei. S-a încasat factura de energie termică a lunii noiembrie 2016, subvenţia aferentă şi creanţe restante. În decembrie s-a încasat de la Monsson Trading contravaloarea energiei electrice reglementată de contracte bilaterale, în valoare de 139.440 de lei. Valoarea obligaţiilor bugetare aferente lunii noiembrie 2016, achitate în luna decembrie 2016, a crescut cu 1,27 milioane de lei faţă de luna anterioară, principala cauză fiind achitarea taxei pe activitatea de prospecţiune, exploatare şi explorare a resurselor minerale în valoare de 696.896 de lei. În luna decembrie 2016, CET Govora a achiziţionat 326.786 de certificate EUA în valoare de 6,64 milioane de lei de la următorii furnizori: Vertis Environmental Finance - 4,06 milioane de lei reprezentând contravaloarea a 200.000 de certificate EUA la preţul de 4,5 euro/EUA; Ministerul Energiei - 2,58 milioane de lei reprezentând contravaloarea a 126.786 de certificate EUA la preţul de 4,5 euro/EUA. De asemenea, în luna decembrie 2016 CET Govora a achiziţionat certificate verzi aferente energiei electrice livrate la SC Oltchim SA în valoare totală de 5,56 milioane de lei. Certificatele verzi aferente lunilor octombrie şi noiembrie 2016, în valoare de 3,2 milioane de lei, s-au facturat şi s-au încasat de la SC Oltchim SA în cursul lunii decembrie 2016. Certificatele verzi pentru energia electrică livrată în luna decembrie se vor încasa în luna ianuarie 2017.

Au existat probleme în aprovizionarea cu cărbune de la minele din Berbeşti

Pe partea de termoficare urbană, în luna decembrie 2016, producţia facturată de CET Govora a fost în valoare de 10,6 milioane de lei, iar încasările au fost în sumă de 7,57 milioane de lei, gradul de încasare fiind de 71,49%. În perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 producţia facturată a fost în valoare de 57,25 milioane de lei, iar producţia încasată a fost de 57,2 milioane de lei, gradul de încasare în anul 2016 fiind de 99,92%. De la data intrării CET Govora în insolvenţă, respectiv în perioada mai 2016 - decembrie 2016, producţia facturată a fost în valoare de 27,56 milioane de lei şi producţie încasată de 27,92 milioane de lei, realizându-se un grad de încasare producţie încasată/producţie facturată de 101,32%. Soldul în valoare de 23,27 milioane de lei, înregistrat la data de 31 decembrie 2016, are următoarea componenţă pe categorii de consumatori: populaţie - 20,28 milioane de lei; agenţi economici - 1,56 milioane de lei; unităţi bugetare - 1,42 milioane de lei. Ca măsuri de recuperare, clienţii rău-platnici au fost informaţi telefonic despre vechimea debitului şi stabilirea unor termene de plată, ce nu au fost respectate, fiind astfel emise somaţii cu termen clar de debranşare, care au fost afişate la sediile asociaţiilor de proprietari. De asemenea, s-a transmis către Compartimentul Juridic al CET Govora un număr de 92 de dosare complete pentru chemarea în judecată. În luna decembrie 2016, Direcţia Exploatare Minieră din cadrul CET Govora a realizat o producţie de cărbune de 130.000 de tone şi 1,19 milioane de mc steril, repartizată pe cele trei sectoare. Se observă o nerealizare la producţie în zona carierei Olteţ din următoarele motive: frontul excavatorului E01, excavatorul care este în cărbune, a fost instabil (alunecare laterală permanentă), nerealizându-se o cantitate de 23.000 de tone de cărbune; funcţionarea anormală a excavatorului E01 datorită staţionărilor provocate de către proprietarii de teren. La Cariera Berbeşti Vest nu s-a realizat programul de producţie datorită lipsei spaţiului de depozitare a cărbunelui corespunzător (transferul de cărbune a început din data de 27 decembrie 2016). Stocurile CET Govora la data de 1 ianuarie 2017 sunt mai mici decât la începutul lunii decembrie 2016 datorită producţiei mai mici realizate, dar şi datorită faptului că ritmicitatea livrărilor a fost la o medie de 5,64 navete pe zi. O problemă deosebită a reprezentat-o şi transferul de cărbune de la stocul intermediar „20.000” Berbeşti Vest în depozitul CFR Berbeşti, contractul de transport cărbune intrând în vigoare în data de 27 decembrie 2016. Astfel, s-au transportat doar 3.105 tone, în condiţiile în care nu au fost precipitaţii care să îngreuneze efectuarea transportului. În luna decembrie, CET Govora a livrat către populaţie cantitatea de 1.416,86 tone, la un preţ mediu de 140,23 lei/tona. Din punct de vedere economic, în luna decembrie 2016, costul unitar realizat la cărbune este de 74,6 lei/tona, în condiţiile în care în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevăzut costul tonei de cărbune la 68 lei/tona. Principalele cauze care au condus la un cost mai mare sunt: foarte multe lucrări tehnologice; producţia mică programată şi realizată de către CET Govora; producţia foarte mare de steril realizată a condus la un consum mare de energie.

CET Govora are cu 324 de salariaţi mai puţin decât la deschiderea insolvenţei

La sfârşitul lunii decembrie 2016, la CET Govora se înregistra un efectiv de 1.988 de salariaţi, cu 324 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 9 mai 2016, când erau angajate 2.312 persoane. În ceea ce priveşte încadrarea personalului de la CET Govora la data de 31 decembrie 2016: 77% din persoanele angajate erau muncitori (1.522); 6% maiştri (128); 17% personal TESA (339). În cursul lunii decembrie, s-au înregistrat 12 ieşiri: trei salariaţi au ieşit la pensie conform art. 56 al. 1, lit. c din Codul Muncii, 6 salariaţi au plecat prin acordul părţilor conform art. 55 lit. b şi trei salariaţi au plecat prin concediere individuală, conform art. 68 din Codul Muncii. 12 angajaţi de la CET Govora sunt în concediu pentru creştere şi îngrijire a copilului. De asemenea, în luna decembrie 2016 au fost comunicate două preavize şi emise trei decizii de concediere. Pentru trei salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Din cei 282 de disponibilizaţi, raportul de muncă a încetat pentru 250, urmând ca, în cursul anului 2017, să înceteze şi pentru ceilalţi. 67 de salariaţi concediaţi au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. În luna decembrie 2016 s-au încheiat cinci acorduri-cadru şi cinci contracte sectoriale, în valoare totală de 6,48 milioane de lei şi s-au atribuit, de asemenea, două contracte subsecvente la acorduri-cadru atribuite în cursul anului 2016, prin reluarea competiţiei în SEAP, în valoare totală de 949.288 de lei. În baza documentelor emise de direcţiile sau compartimentele interne şi aprobate de conducerea CET Govora s-au perfectat prin achiziţie directă comenzi sau contracte. Achiziţiile directe au fost iniţiate prin publicarea in SEAP la secţiunea Anunţuri Publicitare şi au fost atribuite în baza evaluării ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline. Suma totală a achiziţiilor directe din luna decembrie 2016 a fost de 270.414 lei, corespunzător unui număr de 58 de operaţiuni. Pentru contractele aflate în derulare prin Compartimentul Aprovizionare din cadrul CET Govora, în baza solicitărilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achiziţie produse în sumă de 1,3 milioane de lei. Principala activitate de investiţii din sursele financiare proprii ale CET Govora este cea de realizare a capacităţilor de depozitare a cenuşii rezultate din arderea cărbunelui. Anual, la CET Govora este necesară o capacitate de depozitare pentru 625.000 metri cubi de cenuşă. Lucrările finalizate în luna decembrie 2016 au condus la realizarea unei capacităţi de 122.300 de metri cubi, suficientă până la data de 20 februarie 2017. Licitaţia adjudecată în decembrie 2016 pentru consolidarea compartimentului 3, între cotele 226 şi 234, conduce la punerea în operă a unei cantităţi suplimentare de cenuşă care extinde capacitatea de depozitare până la data de 5 martie 2017. Este în curs de avizare şi procedura de contractare a lucrărilor din depozitul de cenuşă care să asigure capacitatea de depozitare până la 30 iunie 2017, respectiv până la 31 iulie 2018. Pe baza probelor şi încercărilor efectuate în trimestrul IV la cazanul C5, s-au finalizat în decembrie 2016 studiile şi alte documentele necesare pentru autorizarea cazanului nr. 5 de 420 tone/oră. Având în vedere faptul că acest cazan are peste 31 de ani de exploatare, autorizarea ISCIR a acestuia reprezintă un succes notabil.

CET a livrat producţia către principalii clienţi sub parametrii contractuali

În luna decembrie 2016, administratorul special al CET Govora, Ştefan Prală, a analizat împreună cu directorul Direcţiei Producţie cauzele livrării producţiei către principalii clienţi - SC Ciech Soda România şi SC Oltchim SA - sub parametrii contractuali. S-au luat măsuri pentru un program de funcţionare al agregatelor de bază care să respecte parametrii prevăzuţi în contractele încheiate cu principalii clienţi. Administratorul special al CET Govora a analizat, împreună cu directorii Direcţiei Producţie si Direcţiei Generale, programul de reparaţie cu modernizare a Cazanului nr. 4 în vederea funcţionării ca un cazan de rezervă sau în regim continuu, dar s-a mai analizat, împreună cu directorul Direcţiei Generale, proiectul tehnic şi caietul de sarcini privind lucrările de consolidare a depozitului de zgură şi cenuşă aferent CET Govora pentru compartimentele I, II şi III până la cota 241,00 mdMN şi lucrările temporare anti-spulberare. Administratorul special a mai analizat, împreună cu directorul Direcţiei Resurse Umane din cadrul CET Govora, următoarele aspecte: rapoartele de eveniment întocmite de firma de pază cu privire la furturile de cărbune din carierele Direcţiei Exploatare Minieră în vederea colaborării cu autorităţile din zonă pentru reducerea şi stoparea furturilor, rapoarte care au însoţit adresele trimise către IPJ Vâlcea şi Poliţia Berbeşti; rezultatul controlului de sistem pe linie de securitate şi sănătate în muncă efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea în toate sectoarele de producţie ale CET Govora. S-a mai verificat, împreună cu directorul Biroului Medicină de la CET Govora activităţile medicale curative şi activităţile medicale preventive la nivelul: platformei CET Govora - au fost rezolvate 53 de urgenţe medico-chirurgicale, 163 de tratamente, 57 de reţete acordate, 27 de trimiteri la medicii specialişti, au fost luate în evidenţă 223 de concedii medicale; Termoficare Râmnicu Vâlcea - au fost văzute şi consultate 29 de persoane, vizate 11 concedii medicale şi completat în 33 de fişe de protecţia muncii; pe platforma Berbeşti-Alunu, s-au efectuat 5 reevaluări medicale pentru persoanele care la controlul medical periodic au prezentat anumite afecţiuni care necesitau examinări de specialitate. La nivelul conducerii CET Govora s-a analizat proiectul programelor anuale de achiziţii la nivel de direcţii ce urmează a fi avizate de Compartimentul buget şi înaintate Serviciului achiziţii pentru centralizare şi elaborarea programului anual de achiziţii la nivel de societate. Administratorul special al CET Govora s-a deplasat la Bucureşti, la sediul SC Euro Insol SPRL, împreună cu directorii Direcţiei Generale şi Direcţiei Comerciale, unde a participat la două întâlniri cu reprezentanţii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole în vederea identificării de soluţii tehnice şi de programe de cercetare-dezvoltare aplicative pentru valorificarea superioară a subproduselor rezultate din procesele CET Govora, în special cenuşile şi şlamul de gips. Rezultate concrete s-ar putea obţine prin aplicarea propunerii de proiect avansate de conferenţiarul universitar Andrei Bogdan, respectiv de producere a unui component de stabilizare a solurilor de fundaţie pentru drumuri, realizată cu cenuşă şi var hidratat. S-a propus efectuarea unei analize de cost-beneficiu şi a unui plan de afaceri care să conducă la creşterea vânzărilor de cenuşă cu cel puţin 18%.

S-a analizat impactul insolvenţei SC Servcet SA asupra CET Govora

Conform raportului administratorului special al CET Govora, în luna decembrie 2016 a participat la discuţiile cu Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la continuarea proiectului cu fonduri europene care vizează reabilitarea CET Govora (reabilitare reţele primare şi secundare). În ceea ce priveşte continuarea proiectului cu fonduri europene, care vizează reabilitarea CET Govora (reabilitare reţele primare şi secundare), spre finanţare prin axa 7.1 din POIM, este necesară actualizarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport. În acest sens şi în baza fondurilor virate de CET Govora cu această destinaţie, s-au întreprins demersurile (nota de fundamentare, referat pentru lansarea achiziţiei, caiet de sarcini) pentru achiziţia publică (cumpărare directă), prin intermediul SEAP, a serviciilor de revizuire a aplicaţiei de finanţare şi a documentelor-suport. După publicarea documentaţiei şi transmiterea invitaţiei prin intermediul SEAP, firma Relians Corp şi-a dat acordul pentru efectuarea serviciilor menţionate în valoarea propusă. Ulterior, a fost transmis de către Consiliul Judeţean Vâlcea către prestator modelul de contract, aceştia având termen în februarie 2017 să comunice acordul sau amendamente la varianta propusă, contractul urmând să fie semnat între părţi după ce acestea vor ajunge la un numitor comun asupra clauzelor contractuale. În data de 14 decembrie 2016, administratorul special al CET Govora a analizat împreună cu reprezentanţii administratorului judiciar şi directorii societăţii situaţia economică şi juridică a societăţilor la care CET Govora deţine acţiuni: impactul insolvenţei SC Servcet SA asupra CET Govora şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi avarii în perioada de iarnă; analiza rezultatului financiar al SC Prelcet SA pe 11 luni 2016 şi stabilirea contractelor care urmează să se semneze începând cu 1 ianuarie 2017; analiza activităţii SC Cetprest SRL şi a programului de eficientizare care trebuie derulat în anul 2017. Administratorul special al CET Govora a verificat, împreună cu directorul Direcţiei Patrimoniu, următoarele procese-verbale de despăgubire: proces-verbal de avizare nr. 1/decembrie 2016 care cuprinde două dosare pentru care s-au înregistrat 13 negocieri şi a căror valoare este de 94.972 de lei; proces-verbal de avizare nr. 2/decembrie 2016, proces-verbal avizat cu nr. 52.605 din 21 decembrie 2016, care cuprinde un dosar pentru care s-a înregistrat o negociere şi a cărei valoare este de 457.528 de lei; proces-verbal de avizare nr. 3/decembrie 2016 care cuprinde 4 dosare pentru care s-au înregistrat 16 negocieri şi a căror valoare este de 62.695 de lei. În fine, în decembrie 2016, conducerea CET Govora a analizat şi semnat, împreună cu administratorul judiciar şi directorii societăţii, toate documentele care angajează patrimonial societatea, respectiv contracte, comenzi, referate de aprovizionare, ştate de plată, borderouri de plăţi, etc. În prezent, conform schemei aprobate de funcţionare pentru perioada de iarnă, sunt în funcţiune două cazane pe bază de cărbune (C5 şi C7), iar cazanele C6 şi C4 sunt în stare de rezervă. De asemenea, sunt în funcţiune şi trei turbine cu abur (TA3, TA6 şi TA8), iar TA4 este în rezervă. La turbina TA5 se efectuează lucrări de reglare a liniei de arbori, urmând ca, după măsurători, să fie trecută, de asemenea în rezervă. Oricare dintre agregatele aflate în rezervă pot fi pornite, în caz de nevoie, imediat. Regimul normal de funcţionare se atinge în 3-5 ore. Puterea electrică produsă este de 85-90 MWh, iar debitul de abur industrial total livrat este de 290-310 tone/h.

Situaţia stocurilor de cărbune înregistrate în ianuarie la CET Govora

La data de 6 ianuarie 2017, stocul scriptic de cărbune depozitat în stive, al CET Govora, este de 33.723 de tone, la care se adaugă alte 50.000 de tone, care este stocul rezervei de stat din incinta CET. De asemenea, exista sub estacadele de descărcare a cărbunelui alte 15.000 de tone. În situaţia în care aprovizionarea cu cărbune devine deficitară se poate prelua şi cărbunele stocat în formă de bermă compactată la baza stivelor formate în 2016, berme care conţin o cantitate de 30.000 de tone. Rezumând, se poate spune că CET Govora dispunea, în incintă, de o cantitate proprie de 78.723 de tone, la care se adaugă 50.000 de tone ale rezervei de stat, adică un total de 128.723 de tone. Menţionăm faptul că stocul rezervă de stat poate fi accesat cel mai uşor prin cumpărare directă de la Agenţia Naţională a Rezervelor Statului (ANRS). Împrumutarea acestui stoc nu este agreată de ANRS datorită stării de insolvenţă a CET Govora. Consumul mediu de cărbune al CET Govora este cuprins între 6.500 şi 7.000 de tone/zi, fiind mai mare atunci când cărbunele introdus în cazane are zăpadă, gheaţă sau apă în exces. În perioada cuprinsă între 6 ianuarie şi 31 ianuarie 2017 (25 de zile), consumul de cărbune a fost de 168.000 de tone. Stocul existent propriu, de 78.723 de tone, al CET Govora corespunde unei funcţionări pentru circa 12 zile. La depozitele din zona minieră, fiind depozitate alte 63.000 de tone, rezultă că există cărbune extras pentru încă 9 zile. Stocul rezervă de stat este suficient pentru alte 8 zile, astfel încât, în total, cărbunele existent asigură funcţionarea până la data de 6 februarie 2017. În realitate, se vor extrage din cariere cel puţin 120.000 de tone şi se va transporta în incinta CET, zilnic, între trei şi patru navete a 1.250 de tone. Se conta pe o aprovizionare medie zilnică de 3.750-5.000 de tone, ceea ce va asigura consumul de cărbune inclusiv până la 20 februarie 2017. SC Oltchim SA are astăzi un consum de abur de 76 tone/h, iar consumul SC Ciech Soda România SA oscilează între 210 şi 220 tone/h. Parametrii aburului livrat sunt la valorile contractuale, normale. Sistemele de termoficare urbană din Râmnicu Vâlcea, Băile Olăneşti şi Călimăneşti funcţionează normal, asigurând simultan atât încălzirea locuinţelor, cât şi livrarea de apă caldă de consum. În fiecare seară, pentru compensarea pierderilor de căldură din locuinţe, se asigură un plus de căldură în reţelele secundare care alimentează blocurile de locuinţe. Astfel, temperatura agentului primar la plecarea de la CET Govora este de 112-115 grade Celsius, iar agentul de încălzire către blocuri este livrat ziua la 53-56 grade, iar noaptea la 60 de grade Celsius. Consumul de energie electrică contractat de CET Govora cu SC Oltchim SA este de 37 MWh. De asemenea, este contactată o cantitate totală de 11 MWh cu alte trei societăţi comerciale. Surplusul de energie produsă este vândut pe Piaţa Zilei Următoare (PZU). Datorita opririi grupului I de la Centrala Nucleară Cernavodă, surplusul de energie vândut pe PZU va avea un preţ mai bun decât cel din lunile anterioare. În zona Berbeşti-Alunu, toate cele trei cariere, respectiv Panga, Berbeşti Vest şi Alunu (Olteţ) funcţionează în regim de iarnă. Aceasta presupune opriri frecvente ale fluxurilor de transport intern de cărbune pentru curăţarea zăpezii.

 

SCRIEŢI UN COMENTARIU

Codul de securitate
Actualizează

< Precedent   Urmator >
 

Editie tiparita

Alte articole

EconomieConducerea SC Oltchim SA propune modificarea planului de reorganizare pentru pregatirea privatizarii

La data de 20 ianuarie 2017, societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, prin consorţiul de administratori judiciari compus din...
+ Stirea completa

EconomieOltchim SA a realizat o cifra de afaceri de 168 de milioane euro si un profit de 4,4 milioane euro

Potrivit situaţiilor financiare individuale preliminate pentru anul 2016 În conformitate cu datele din calendarul de...
+ Stirea completa

EconomieAdministratorul judiciar al Remat scoate bunurile societatii la mezat

CITR Filiala Bucureşti SPRL, administratorul judiciar al REMAT Vâlcea, societate care a intrat în procedura insolvenţei...
+ Stirea completa

EconomieCamera de Conturi Valcea: administratiile locale au incasat in 2015 77,2% din prevederile bugetare

Camera de Conturi Vâlcea a dat recent publicităţii un raport privind finanţele publice locale pentru anul 2015 la nivelul...
+ Stirea completa

EconomieConsiliul Judetean a luat act de primul raport al administratorului special al CET, Stefan Prala

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea a fost prezentat...
+ Stirea completa

Ziare E-ziare.ro | Ziare

RSS Ştiri